topbillede

Arbejdspladsvurdering

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks Frisørmesterforening samt JobLiv Danmark a/s udarbejdet nedenstående branchevejledning og arbejdspladsvurderingsskema.   

BFA Branchevejledning - om arbejde med frisørprodukter (med APV-tjekliste som bilag)

APV Skema - om arbejdspladsbrugsanvisninger

 

Der kan desuden findes vejledning i nedenstående vejviser fra Arbejdstilsynet 

Arbejdsmiljøvejviser 24 - Frisører og anden personlig pleje